Kampregelement

Kampregelement

 1. Kamperende groepen beschikken tijdens het kamp over voldoende capabele leiding;
 2. Alle vervoermiddelen behalve fietsen kunnen op de parkeerplaats voor aan op het terrein, of aan de Torendijk geparkeerd worden. Calamiteiten uitgezonderd;
 3. Zonder expliciete toestemming van de beheerder geldt er altijd een algeheel stookverbod op het hele terrein. Dit geldt ook voor de kamvuurkuil;
 4. Het kampeerterrein is omringd door natuurgebied. Het gebruik van geluidsinstallaties is daarom niet toegestaan;
 5. Het is niet toegestaan de heide te betreden of kuilen te graven;
 6. Hakken in de bomen wordt beschouwd als een grove vernieling en leidt tot verwijdering van het terrein;
 7. Honden zijn welkom, mits aangelijnd;
 8. Het speelveld dient vrij te blijven van tenten en kampeermiddelen;
 9. Caravans zijn niet toegestaan, tenzij vooraf met de beheerder overlegd;
 10. Afval gelieve netjes te scheiden zoals u dat thuis ook doet, u kunt het meeste afval inleveren op de bekende inzamellocaties (winkelcentra’s).
  Voor het kleine beetje restafval wat u dan nog heeft staat er een container vooraan op het terrein.
  Zodoende kunnen we de kampeerkosten laag houden, ook voor u.
  Na afloop van het kamp levert u het door u gebruikte terrein schoon op;

 11. Bij ernstige misdragingen kan de beheerder besluiten de toegang tot het terrein te ontzeggen. Hierbij worden geen gelden terugbetaald;
 12. Het terrein rond om de blokhut/boerderij is prive terrein. Het is niet toegestaan hier gebruik van te maken;
 13. Aanwijzingen van de beheerder dienen altijd opgevolgd te worden.